blogy logo
login PRIHLÁS SA
BLOG kyborgchewbacca
ČLÁNKY
DISKUSIE
1
SLEDOVAŤ BLOG
,
kyborg-chewbaccaĽudstvo v budúcnosti
pridal kyborg-chewbacca 23.3. 2015 o 13:24Ako už názov hovorí, na základe všetkých dostupných sci-fi materiálov som dospel k teórii ako sa bude vyvíjať ludská rasa (pochádzajúca z planéty Zem, ak predpokladáme že planéta Zem je naša materská planéta) do roku okolo 21 000. Počas maratónu 60 pred-star-wars-ovských sci-fi filmov som sa stretol so zaujímavým faktom. Žiadne dielo okrem Warhammeru 40 000* sa nezaoberá osudom nášho evolučného článku po roku 31 000. (* W40K nepočítam ako platný a smerodajný zdroj lebo v rokoch 2500-10000, nie je presne špecifikované dobývanie vesmíru ani udalosti sním spojené). A teda som rozdelil tieto budúce epochy ludstva na pár väčších časových udalostí a každej jednej sa budem venovať osobne. Pri každom uvediem časový údaj v Imperiálnom kalendárnom systéme už spomínaného Warhammeru 40 000 pretože najjednoduchšie opisuje pozemské roky ďalekej budúcnosti.


Check number - 0 - zodpovedá štandartnej povahe dátumu a času na povrchu planéty zem
Year fraction    - rozdelenie častí roka na 1000  častí, ako prehladnejšia zámena za týždne  či dni
Year                   - konkretny rok milénia od 000 - 999
MXX                   - XX ako označenie milénia 

Priľahlá budúcnosť a vzbura strojov (0.0.000 M2 - 0.0.400 M2)
Prilahlá budúcnosť sa bude niesť v pokrokovom duchu. Neustále zdokonalovanie bežne zaužívanej technológie ale aj vojenských techniky dá priestor náhodnému objaveniu, alebo plánovanej konštrukcii, inteligentných software-ov ktoré vyústi až do objavu plnohodnotnej umelej inteligencie, čo vyústi do vzbúr strojov.

Moja teória počíta s minimálne dvomi hlavnými vzburami strojov. Za prvú vzburu bude považované náhodné objavenie mysliaceho softwareu, ktorý si uvedomí samehého seba, čím vlastne začne simulovať rozum. Vo vedeckej komunite to vyvolá vlnu prekvapení a ohlasov no aj tak bude projekt odstavený s dôvodu neschopnosti kontroly novovzniknutej formy myslenia. Toto bude prvá vzbura, ktorú odhadujem max do 70 rokov. Druhá nastane v závislosti od toho, či bude tento objav zverejnený ako vedecká práca a technologický pokrok alebo utajený podobne ako Indický projekt super-vojáka. Ak bude táto záležitosť ututlaná, druhá, tento krát už apokalyptická vzbura nastane skôr, lebo nebude podliehať žiadnej regulácii, kontrole či zákonom obmedzujúcich tento pokrok.

V každom prípade nastane vojna strojov s luďmi. Technológia sa odteraz bude rozdelovať na 3 základné druhy. Bioinžinierstvo, Mysliaca technológia a Ovládatelné technológie. Vzhladom na dobu sa dostanú do popredia bioinžinierske projekty a technológie závislé na obsluhe. Čiže ludstvo bude na svoju záchranu nútené prejsť umelým vyvojom za účelom potláčania hladu strachu a únavy. Cielené mutácie a vojenská kyborgizácia preživších bude kľúčová pre prežitie.

Ludstvo, ako rasa, je velmi rýchlo adaptabilné a tieto stimulačné látky a rôzne implantáty sa vyvíjajú oveľa rýchlejšie ako nanotechnológia ktorú by potrebovala únia strojov na výhru - čiže predpokladám, že stroje nikdy nedosiahnu úroveň Cylonov.

 

Zardoz, Korgoth a Savage landy (0.0.400 M2 - 0.0.500 M5)
Zdeformované ludstvo, horko-ťažko vyhralo vojnu nad strojmi a má za úlohu znova založiť civilizáciu. Civilizácia ako ju poznáme dnes sa nepodarí obnoviť. Ľudstvo sa síce dokázalo znovu rozmnožiť a zaplniť planétu, no na väčších územných celkoch vládnu iba ľudia ktorý majú prístup k predvojnovej technológii. Experimenty s bioinžinierstvom priniesli síce výhru nad strojmi no taktiež dali za vznik novým rasám. Drogy začali podporovať ludské predispozície na evolúciu a preto nie je problém stretať v divočine ľudoopov, mutantov s DNA predvojnových zvierat alebo psychicky nadradené jedince - psyonikov. Zem sa zmenila na pusté miesto plné saván a nových živočíchov. Obývatelné územia (po novom Antarktída, Grónsko okolie polárneho kruhu) sú momentálne najväčším majetkom, pretože v oblasti rovníku sa rozpína radioaktívny spád a metropoly minulého sveta sú posiate chorobami a poslednými bojovými robotmi (pozostatky zo vzbúr strojov).   

Zardoz opisuje dobu po akejsi skaze ludstva ktorú bližšie film nešpecifikuje ale vzorovo zapadá do nášho predpokladu vzbury strojov. Počíta s miestami zvanými Vortex. Vortexy sú miesta chránené generátormi energetického pola, nedotknuté vojnou a nepostihnuté apokalypsou (jeden vortex predstavuje oblasť malej dediny - samo-fungujúci ekosystém, nezávislí od vonkajšieho sveta, obývaný priemerne 70timi ľudmi, zväčša chránený prírodnými prekážkami ako hory a rieky). Film odkazuje na to, že bytosti žijúce v takýchto vortexoch sa stávajú "bohmi" nad okolitým svetom Vortexu. Priamo manipulujú s živím aj neživím okolím na ich potešenie. Vonkajší svet, žijúci v biede a strachu je odkázaný na život v blízkosti týchto Vortexov aj keď nepozá ich presnú polohu a neuvedomuje si, že je nimi ovládaný.

Korgoth of barbaria rozpráva príbeh o jednom bojovníkovi žijúcom mimo civilizovaného sveta (vortexu) a to ako sa brutálnou silou stáva dominantou vonkajšieho sveta. Živí sa ako nájomný vrah, ochranka a vo všeobecnosti všetko čo príde, vo vnokajšom svete nie je moc na výber.

Savage Landy sú podľa Xmenského univerza Earth112 rozľahlé ale aj menšie miesta v prírode, kde sa magnetické pole Zeme mnohonásobne zosilňuje, mení sa prúd času prakticky ako v horizonte udalostí čiernej diery, a výrazne sa odlišuje faunou a flórou od vonkajšieho sveta. Taktiež sú známe aj svojím prírodným bohatstvom. Najznámejším prírodným bohatstvom Savage landu je Crimson Down. Je to kvapalina schopná oživiť prakticky všetko čo kedysi žilo. Tieto savage landy boli stvorené mimozemskými rasami dávno pred osídlením sveta ľudmi. V našej budúcnosti budú Savage Landy územia obsahujúce tekéto "artefakty budúcnosti z minulosti". Bude ich málo, no entity pochádzajúce zo Savage Landov budú mať veľkú moc a schopnosť planetárnej migrácie.

 

Planetárna migrácia a primáti (0.0.500 M5 - 0.0.500 M7)
Ďalšia epocha ľudstva je pád Vortexov a planetárna migrácia. Bolo jasné že tieto Vortexy jedného dňa padnú. Niektoré budú zničené alebo dobité a obsadené entitami zo Savage Landov no niektoré čaká vnútorná skaza. Na základe filmu Zardoz, ale ja na celkovom pokroku ľudstva od rokov 0 - 2000 nášho letopočtu, predpokladám, že väčšina ak nie všetky Vortexy sa začnú chovať otrokársky voči vonkajšiemu obyvateľstvu. Konkrétne voči spomínaným ľudoopom. Najme kvôli ich jednoduchej psychickej manipulácií a ich neschopnosti obsluhovať zložité zariadenia Vortexu. Osud hrdinov z filmov originálnej Planéty Opíc nás nasmeruje priamo k vzbure týchto primátov nad svojimi otrokármi. Po tomto opičom povstaní sa zvyšné Vortexy, neschopné nejakej väčšej obrany z vnútra, pokúsia o útek. Predpoklad. že vyvynuté opice dokážu ovládnuť vyspelý vortex z vnútra je založený aj na fakte, že obyvatelstvo Vortexov časom degeneruje vzhladom na technokratický a bohémsky spôsob života. Avšak vzhľadom na vysokú technologickú úroveň ktorú majú Vortexy vďaka svojej takmer maximálnej izolácií a xenofóbií, nadobudnú veľmi rýchlo schopnosť planetárnej migrácie. 

Skôr či neskôr sa ľudstvo posúva zo svojej kolísky na novú úroveň. Zanecháva biedne pozostatky ludstva na Zemi a ponecháva svoju planétu v rukách zúriacej revolúcie primátov a zmutovanému zvyšku sveta. Planéta Zem sa týmto prestáva spájať s človekom ako takým a ostáva vo vojnách o životný priestor. 

Star Trek a vesmírna aliancia  (0.0.500 M7 - 0.0.000 M21) - Prakticky ihneď po štarte týchto vortexových únikových kapsúl, boli pozostatky ľudstva kontaktované mimozemskými civilizáciami. Tiero civilizácie žili v spoločenstve ktoré bolo rozšírené po celej galaxii vo formáte federácie, ktorá zaručuje bezpečnosť a mier pre všetky inteligentné formy života, ktoré spĺňajú vyspelostné kritéria. To je aj dôvod prečo nebolo ludstvo kontaktované už skôr. Protokol tejto aliancie tvrdí, že kontaktovanie nedostatočne vyspelých rás môže priamo ovplyvniť celú budúcnosť pokolenia. Ludtsvo dokázalo že má právo stať sa súčasťou tohoto spoločenstva ako rovnocenná rasa (tým že je schopne nadplanetárnej migrácie). Okamžite bolo roztrúsené na viacero planét na ktorých malo, popri pôvodnom obyvatelstve, obnoviť svoje počty a vybudovať novú kultúru. Celú túto ideu vesmírneho spoločenstva nám ponúka Star Trek. Ľudstvo sa " domnoží " a veľmi rýchlo zaujme svoje postavenie ako jedna z popredných rás galaxie. 

Na čele ludskej rasy, okolo roku 20 000, nebude stáť nik iný ako "Kapitán Bomba". Kapitán Bomba je len fiktívny titul s rovnomenného univerza ktoré nám hovorí o akom si samozvanom velitelovi vesmírneho bojového útvaru zvanom Gviezdna Flota (potenciálne - ozbrojená zložka vesmírnej federácie), ktorý sa zameriava na vojenské operácie, v danom univerze konkrétne vyhladenie všetkých mimozemských rás z našej galaxie.

Na základe poznatkov o charaktere ludstva, sa domnievam že takýto diktátor zneužije túto vesmírnu federáciu na nastolenie nového režimu v našej Galaxii a jednoznačne určí kto bude nadradená rasa vo vesmíre. Vzhadom k tomu že ostatné rasy budú čo sa vojnovej techniky týka, priam vo vegetatívnom stave, plán Kapitána Bombu sa stane skutočnosťou za rekordne krátky čas. Samozrejme všetky rasy nemožno vyhladiť len tak a ani sa to nepodarí. Po smrti Kapitána Bombu sa jeho idea rozplynie a celá Gviezdva Flota - momentálne riadiaci orgán federácie - bude bojovať o prežie. Neustále nezhody a neschopnosť určenia vedenia nakoniec zapríčiní rozpad najvačšieho dozorného orgánu galaxie a tým sa galaxia vrhne do epochy chaosu.

 

Vek He-Mana a Starbarianov (0.0.000 M21 - ????) - Po rozpade tohto tyrnaského telesa sa podla môjho názoru, jednotlivé zložky Gviezdnej Floty rozpadnú na ovela menšie samostatné celky. Názory predošlého režimu (očista od "mimozemšťanov") pretrvajú v niektorých hviezdnych systémoch ale niekde sa obnoví symbiotický život ľudí a mimozemských rás.  Domnievam sa, že príbehy He-Mana sa odohrávajú práve v tomto období ludstva, keďže sa v tomto seriáli objavujú velmi pokročilé technické artefakty ktoré vžiadnom prípade nemôžu primárne patriť jednotlivcom ako je tomu v He-Manovi. Čím usudzujem, že sa tento serál tiež odohráva v akejsi dobe "vesmírneho chaosu".

Dá sa však predpokladať aj existencia Starbarianov - vesmírnych barbarov ktorý disponujú vojnovou technológiou rozpadnutej federácie. Dá sa len velmi ťažko predpokladať ako to bude s ľudstvom pokračovať ďalej, avšak verím tomu, že ludstvo bude mať svoj priestor vo vesmíre a prostredie chaosu mu nebude nijako extra prekážať. Na planétach budú rýchlo vznikať menšie vládne celky pripomínajúce dnešné štáty avšak budú tak isto rýchlo aj zanikať, keďže všetku ofenzívnu a defenzívnu silu budú vlastniť jednotlivci ako Starbariani.

 

 Prístupov 4090
Kvalita článku
(100%) hlasov 4

PRÍSPEVKY
SLEDOVAŤ
Prosím prihláste sa pre možnosť pridania komentáru.
Prihláste sa, alebo použite facebook login facebook login
ĎALŠIE ČLÁNKY V BLOGU
Fullout
[ 19.11.2015] (príspevkov 0)
Qui-Gon Jinn
[ 8.10.2015] (príspevkov 0)
Vesmírna Invázia
[ 3.4.2015] (príspevkov 1)
Ľudstvo v budúcnosti
[ 23.3.2015] (príspevkov 1)